Eduardui Miezÿelaicÿiui iþteikiama Leninineú premija 1962 m.