1989 m. Grupė 36-osios ELSS dalyvių prie J. Pajaujo namo Gotlande. Iš kairės: P. Lukoševičius, J. Pajaujis, I. Lukoševičienė, A. Terleckas, Ž. Klimienė, V. Landsbergis, P. Klimas, Č. Kudaba, J. V. Paleckis.