Makarskos miestelis po kojomis – o kalnuose vėjas.